• Wyjazdy na studia

    O stypendium możesz się ubiegać jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 1. jesteś doktorantem Akademii; 2. w ...

    Czytaj więcej »

STREFA STUDENTA

Wyjazdy pracowników AON

Anlage Ausbildungsangebot ILT 2015 AON – Dane wyjazdowe pracownika E+ AON-Staff-mobility-didactic AON-Staff-mobility-training Efekty ksztalcenia SM I stop 2014 Personalerfassungsbogen Anlage Ausbildungsangebot ILT 2014

Czytaj więcej »

Dokumenty z uczelni zagranicznych

Data Sheet DAUGAVPILS UNIVERSITYŁotwa Data Sheet, ECE Lyon, Francja Data Sheet, Matej Bel University, Słowacja Data Sheet, Riga Technical University, Łotwa Data Sheet, Suleyman Demirel University, Turcja Data Sheet, Technical University of Košice, Słowacja Data Sheet, Transport and Telecommunication Institute,Łotwa DATA SHEET, UNIVERSIDAD DE ALMERIA, HISZPANIA Data Sheet, Universidade Lusofona ...

Czytaj więcej »

Studia zagraniczne – dla studentów

przykład leraning agreement

AON – Przedwyjazdowe uznanie zaliczeń PUZ AON – Student Application Form Studenci AON AON – Transcript of Records BN1-12 BN1-13 BN2-12 BN2-13 BW1-12 BW1-13 BW2-13 Ekonomika obronności I stopnia stacjonarne 2012_2013 Ekonomika obronności I stopnia stacjonarne 2013_2014 ISB1-13 Logistyka I stopnia stacjonarne 2012_2013 Logistyka I stopnia stacjonarne 2013_2014 Logistyka stacjonarne ...

Czytaj więcej »

Sprawozdania z wyjazdów

Cypr_Sprawozdanie z wyjazdu, University of Nicosia, semestr zimowy 2013-2014 (2) (1) Cypr_Sprawozdanie z wyjazdu, University of Nicosia, semestr zimowy 2013-2014 (2) Estonian Aviation Academy, Estonia, semestr zimowy 2012-2013 _2_ Estonian Aviation Academy, Estonia, semestr zimowy 2012-2013 Estonian Aviation Academy, Estonia, semestr zimowy 2013-2014 (1) Helmut-Schmidt-Universität, Niemcy, semestr letni 2013-2014 Masaryk ...

Czytaj więcej »

Praktyki – dla studentów

    AON – Podanie o wyjazd na praktyki-Erasmus+ AON – Training Agreement for traineeship Sprawozdanie z praktyk, Ales, Słowacja, 2011-2012 Sprawozdanie z praktyk, Gopet Trans Sofia, University of Transport in Sofia, 2011- 2012 Sprawozdanie z praktyki, DB Schenker Rail Bulgaria, University of Transport in Sofia, 2011-2012 Sprawozdanie z praktyki, ...

Czytaj więcej »