Home / Kontakt/Contact / Kontakt / Kontakt/Contact

Kontakt/Contact

ADRES

Akademia Sztuki Wojennej
Zespół ds. Procesu Bolońskiego / Biuro Programu Erasmus+
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

War Studies University
Team of Bologna Process/ Erasmus+ Office
av. Chruściela 103
00-910 Warsaw
Poland

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Map:

Wyświetl większą mapę

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Zespół ds. Procesu Bolońskiego / Team of Erasmus Programme:

Budynek nr 4, p. 113, 118 / Building No 4, rooms: 113, 118

Budynek nr 25, p. 80. / Building No 25, room 80

 

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ / Erasmus+ University Co-ordinator
mgr Olga ŚCIGAŁA-KARPIŃSKA, tel. +48 261 814 240 / +48 608 023 406; e-mail: o.scigala@akademia.mil.pl
Budynek nr 4 pokój 118 / building 4 room 118

Kontakt / Contact persons:

Wyjazdy na studia z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Faculty
mgr Marlena BLICHARZ, tel. +48 261 813 894 / +48 664 703 305 ; e-mail: m.blicharz@akademia.mil.pl
Budynek nr 25 pokój 80 / building 25 room 80

Wyjazdy na studia z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Management and Commanding Faculty
mgr Agata BRYKOWSKA, tel. +48 261 814 167 / +48 502 057 038 ; e-mail: a.brykowska@akademia.mil.pl
Budynek nr 4 pokój 113 / building 4 room 113

Wyjazd na praktyki/ Traineeships within Erasmus+ Programme
mgr Danuta RENES tel. +48 261 814 122 / +48 514 972 268; e-mail: d.renes@akademia.mil.pl
Budynek nr 4 pokój 113 / building 4 room 113

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus /  Departamental Co-ordinator of Erasmus Programme:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Faculty
ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ, tel. +48 261 813 823 / +48 606 663 202; e-mail: a.sobon@akademia.mil.pl; Skype: erasmusofficenduwarsawpoland

 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia / Management and Command Faculty
dr inż. Izabela Horzela, tel.: +48 261 813 436; e-mail: i.horzela@akademia.mil.pl

 

Wydział Wojskowy / Military  Faculty
płk dr hab. Leszek ELAK, tel.: +48 261 813 681; e-mail: l.elak@akademia.mil.pl